تبریک

یا علی نامت ثبوت قل هو الله احد

می برد نقش نگین امر الله الصمد

لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چو تو

لم یکن بعد از نبی مثلت له کفوا احد

میلاد امیرالمؤمنین مول الموحدین حضرت امام علی علیه السلام بر همگان مبارک باد.

روز مرد رو به پدر عزیزم که 927 روز از شهادتشون میگذره تبریک ویژه و همچنین به  داداشم تبریک میگم.